Het Rotterdamse Zeilschip

De stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ is in 1990 opgericht om fondsen te werven voor de restauratie van de driemastschoener ‘Oosterschelde’ en de stevenaak ‘Helena’. De stichting houdt alle aandelen in de schepen en ziet erop toe dat de rederij de exploitatie en het onderhoud van de schepen conform de bepalingen in de statuten uitvoert. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Geschiedenis

De museale restauratie van de driemastschoener ‘Oosterschelde’, van 1988 - 1992, was het eerste project van de stichting. De stichting maakte de restauratie mogelijk door de werving van fondsen. Het grootste deel van de kosten werd betaald door het Rotterdamse bedrijfsleven, lokale en landelijke overheden en vele particuliere ondersteuners. Op 21 augustus 1992 stelde HKH Prinses Margriet het schip weer in bedrijf. In 1999 volgde de restauratie van de uit 1875 stammende stevenaak ‘Helena’.

Ook nu weer werden zeer hoge eisen aan de restauratie gesteld. Niet alleen werd de ‘Helena’ minutieus in oorspronkelijke staat hersteld, maar daarbij werd ook gebruik gemaakt van oude technieken. Zo werd al het ijzerwerk weer gesmeed en geklonken. Na jaren van hard werk kwam de ‘Helena’ in 2003 weer in de vaart. Beide schepen zijn nu geklasseerd en geregistreerd als monument met grote cultuurhistorische waarde.

Onze Schepen

OOSTERSCHELDE De driemast topzeilschoener 'Oosterschelde' is de laatst overgebleven originele Nederlandse driemaster. Gebouwd in 1917 voor de internationale handelsvaart en volledig gerestaureerd in de periode 1988 - 1992. Met haar imposante tuigage, haar lengte van 50 meter en haar stijlvol ingerichte interieur, is de 'Oosterschelde' een indrukwekkende verschijning. Het schip maakt zeilreizen over de hele wereld waarop u individueel kunt aanmonsteren. Vanuit de thuishaven Rotterdam, maar ook vanuit andere havens wordt het schip ingezet voor recepties en partijen. Er kunnen dan 120 gasten aanmonsteren.
Voor meer informatie: www.oosterschelde.nl

HELENA De tweemast stevenaak 'Helena' is in 1875 gebouwd voor de vaart op de Rijn en is het oudste ijzeren zeilende binnenvaartschip van Nederland. Het schip is sierlijk gelijnd met een hoog gewelfd achterschip. De uitgebreide restauratie werd in 2003 voltooid en sindsdien vaart het schip dagtochten in de wateren rond Rotterdam. Tijdens uw verblijf aan boord ervaart u het rivierzeilen als in de glorietijd van de zeilende Rijnvaart. De 'Helena' vaart met groepen van maximaal 48 personen.
Voor meer informatie: www.stevenaak-helena.nl

Steun onze stichting

U kunt de Stichting Het Rotterdamse Zeilschip steunen in haar streven tot restauratie van Rotterdamse schepen zoals de ‘Oosterschelde’ en de ‘Helena’. De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

DONATEUR
Voor een bedrag van € 25 of meer per jaar (organisaties € 125 of meer per jaar) bent u donateur van de stichting. U krijgt dan de nieuwsbrieven van de ‘Oosterschelde’ en ‘Helena’ in de bus, u o­ntvangt de vaarschema’s en andere gegevens van nieuwe reizen en u kunt op speciale vaardagen voor o­ndersteuners een dag mee op een van de schepen. U kunt zich zowel bij de stichting als bij de rederij opgeven. De o­ntvangen gelden worden in een fonds gestopt waarmee vooral o­nze sociale doelstelling wordt gerealiseerd. U kunt uw donatie overmaken naar banknummer NL85 INGB 0000 106257, ten name van Stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ te Rotterdam.

REGULIERE GIFTEN.
Giften (donaties) aan de stichting HRZ zullen geheel aftrekbaar zijn en dus tot 52 % inkomstenbelasting besparen. Houd rekening met een drempel en een aftrekmaximum. Verder kan een gift of donatie de vorm krijgen van een periodieke (lijfrente)gift. Ook dit zijn aftrekbare giften, maar in dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met een maximum of een drempel. Giften of legaten aan de stichting HRZ zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. De stichting HRZ is door de fiscus erkend als culturele ANBI. Daardoor zijn giften door particulieren voor 125% aftrekbaar, en door rechtspersonen voor 150% aftrekbaar. U kunt uw donatie overmaken naar banknummer NL85 INGB 0000 106257, ten name van Stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ te Rotterdam.

CERTIFICAATHOUDER
U kunt zowel van de ‘Oosterschelde’ als van de ‘Helena’ een certificaat van aandeel kopen. U bent dan mede-reder van dit schip; uw bijdrage zal worden gebruikt om het schip in goede staat te brengen en te houden. U kunt zich als certificaathouder opgeven bij de stichting of de rederij.

DE STICHTING EN DE BELASTINGDIENST.
De stichting HRZ is door de fiscus erkend als culturele ANBI. Het RSIN is 74.56.074. Meer informatie over de activiteiten van de stichting vindt u in onderstaande links:

Als u overweegt de Stichting een schenking of legaat te doen toekomen, wordt het op prijs gesteld als u contact opneemt: wij kunnen wellicht aan wensen betreffende besteding en uitvoering tegemoetkomen en de nakoming van fiscale formaliteiten begeleiden.

Bestuur van de Stichting

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:

A.A. Kanters
mr W. de Baat
mr M. Verhagen
A. Vernimmen

Raad van Advies:

drs J.Th. Bernard
mr drs C.J. van den Driest
J. Kuijlen
drs F.R. Loomeijer
drs Th. Mallant
R. Pechtold
drs M. Warburg
Lex Grootenhuis

Correspondentie

p/a mr M. Verhagen,
Postbus 23429,
3001 KK Rotterdam,
T: 010-2170999

Op de hoogte blijven van onze reizen, activiteiten en evenementen? Ontvang elke 6 weken een update in uw mailbox.