Het Rotterdamse Zeilschip

De stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ is in 1990 opgericht om fondsen te werven voor de restauratie van de driemastschoener ‘Oosterschelde’ en de stevenaak ‘Helena’. De stichting houdt alle aandelen in de schepen en ziet erop toe dat de rederij de exploitatie en het onderhoud van de schepen conform de bepalingen in de statuten uitvoert. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Geschiedenis

De museale restauratie van de driemastschoener ‘Oosterschelde’, van 1988 - 1992, was het eerste project van de stichting. De stichting maakte de restauratie mogelijk door de werving van fondsen. Het grootste deel van de kosten werd betaald door het Rotterdamse bedrijfsleven, lokale en landelijke overheden en vele particuliere ondersteuners. Op 21 augustus 1992 stelde HKH Prinses Margriet het schip weer in bedrijf. In 1999 volgde de restauratie van de uit 1875 stammende stevenaak ‘Helena’.

Ook nu weer werden zeer hoge eisen aan de restauratie gesteld. Niet alleen werd de ‘Helena’ minutieus in oorspronkelijke staat hersteld, maar daarbij werd ook gebruik gemaakt van oude technieken. Zo werd al het ijzerwerk weer gesmeed en geklonken. Na jaren van hard werk kwam de ‘Helena’ in 2003 weer in de vaart. Beide schepen zijn nu geklasseerd en geregistreerd als monument met grote cultuurhistorische waarde.

Onze Schepen

OOSTERSCHELDE De driemast topzeilschoener 'Oosterschelde' is de laatst overgebleven originele Nederlandse driemaster. Gebouwd in 1917 voor de internationale handelsvaart en volledig gerestaureerd in de periode 1988 - 1992. Met haar imposante tuigage, haar lengte van 50 meter en haar stijlvol ingerichte interieur, is de 'Oosterschelde' een indrukwekkende verschijning. Het schip maakt zeilreizen over de hele wereld waarop u individueel kunt aanmonsteren. Vanuit de thuishaven Rotterdam, maar ook vanuit andere havens wordt het schip ingezet voor recepties en partijen. Er kunnen dan 120 gasten aanmonsteren.
Voor meer informatie: www.oosterschelde.nl

HELENA De tweemast stevenaak 'Helena' is in 1875 gebouwd voor de vaart op de Rijn en is het oudste ijzeren zeilende binnenvaartschip van Nederland. Het schip is sierlijk gelijnd met een hoog gewelfd achterschip. De uitgebreide restauratie werd in 2003 voltooid en sindsdien vaart het schip dagtochten in de wateren rond Rotterdam. Tijdens uw verblijf aan boord ervaart u het rivierzeilen als in de glorietijd van de zeilende Rijnvaart. De 'Helena' vaart met groepen van maximaal 48 personen.
Voor meer informatie: www.stevenaak-helena.nl

Steun onze stichting

U kunt de Stichting Het Rotterdamse Zeilschip steunen in haar streven tot restauratie van Rotterdamse schepen zoals de ‘Oosterschelde’ en de ‘Helena’. De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

DONATEUR

Bent u ook Vriend van onze schepen?
Fans en liefhebbers zijn onmisbaar voor de Oosterschelde en de Helena. Dankzij deze Vrienden kunnen we kostbare restauraties aan deze bijzonder schepen verrichten. Daarnaast kunnen we voor speciale doelgroepen vaartochten en andere activiteiten organiseren tegen kostprijs.

Vrienden van de Oosterschelde en de Helena genieten exclusieve voordelen:

  • 2x per jaar een exclusieve, papieren nieuwsbrief
  • uitnodiging voor een jaarlijkse vriendendag
  • uitnodiging voor andere speciale events
  • voorinzage - sneak preview - in het vaarprogramma. U kunt als eerste de leukste reizen boeken
  • andere voordelen die we nog ontwikkelen

Vriend bent u bij een donatie van minimaal 40 euro per jaar. Natuurlijk zijn wij blij met elke donatie om onze schepen te helpen.

Help ons, help de schepen, met een extra donatie.
Zodat we ook na corona kunnen blijven varen.

REGULIERE GIFTEN.
Giften (donaties) aan de stichting HRZ zullen geheel aftrekbaar zijn en dus tot 52 % inkomstenbelasting besparen. Houd rekening met een drempel en een aftrekmaximum. Verder kan een gift of donatie de vorm krijgen van een periodieke (lijfrente)gift. Ook dit zijn aftrekbare giften, maar in dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met een maximum of een drempel. Giften of legaten aan de stichting HRZ zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. De stichting HRZ is door de fiscus erkend als culturele ANBI. Daardoor zijn giften door particulieren voor 125% aftrekbaar, en door rechtspersonen voor 150% aftrekbaar. U kunt uw donatie overmaken naar banknummer NL85 INGB 0000 106257, ten name van Stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ te Rotterdam.

CERTIFICAATHOUDER
U kunt zowel van de ‘Oosterschelde’ als van de ‘Helena’ een certificaat van aandeel kopen. U bent dan mede-reder van dit schip; uw bijdrage zal worden gebruikt om het schip in goede staat te brengen en te houden. U kunt zich als certificaathouder opgeven bij de stichting of de rederij.

DE STICHTING EN DE BELASTINGDIENST.
De stichting HRZ is door de fiscus erkend als culturele ANBI. Het RSIN is 74.56.074. Meer informatie over de activiteiten van de stichting vindt u in onderstaande links:

Als u overweegt de Stichting een schenking of legaat te doen toekomen, wordt het op prijs gesteld als u contact opneemt: wij kunnen wellicht aan wensen betreffende besteding en uitvoering tegemoetkomen en de nakoming van fiscale formaliteiten begeleiden.

Gerealiseerde projecten

Bestuur van de Stichting

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:

mr drs. A. Koster
mr W. de Baat
mr M. Verhagen
A. Wapenaar
S. Yntema
B. Verkade

Raad van Advies:

J. Kuijlen
drs Th. Mallant
R. Pechtold

Correspondentie

p/a mr M. Verhagen,
Postbus 23429,
3001 KK Rotterdam,
T: 010-2170999

Op de hoogte blijven van onze reizen, activiteiten en evenementen? Ontvang elke 6 weken een update in uw mailbox.

Fans en liefhebbers zijn onmisbaar voor de Oosterschelde en de Helena. Dankzij deze Vrienden kunnen we kostbare restauraties aan deze bijzondere schepen verrichten. Wilt u ons helpen?

Ondersteun de schepen →