We realiseren ons dat de ‘Oosterschelde’ en ‘Helena’ niet voor iedereen even toegankelijk zijn en daarom doen we graag iets voor maatschappelijke groepen die we anders wellicht niet aan boord zouden begroeten. Regelmatig maken we reizen in het kader van onze ‘sociale paragraaf’. Voor die reizen vragen we u ons te ondersteunen. Dat kunt u doen door 'zeemijlen' te schenken. Iedere zeemijl vertegenwoordigd een waarde van € 1,-.

We realise that sailing on the’ Oosterschelde’ and ‘Helena’ is not within everyone’s reach. Therefore we like to organize trips for social groups who we normally would not welcome on board. Regularly we make trips in the context of our ‘social paragraph’. For these trips we want to ask for your support. You can do this by donating ‘sea miles’. Every mile stands for € 1,-.

JINC Rotterdam helpt jongeren die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Steun ons donateursfonds en help deze en volgende reizen mogelijk te maken.

JINC gives young people from 8 to 16 years of age the opportunity to experience what the labour market has to offer and what skills one needs for specific jobs. Support us to make this voyage and future voyages possible.

Welk project wilt u sponsoren?

oosterschelde
Present 100 5000 Goal

Sailing trip Next Century skills

‘Oosterschelde’ en JINC helpen jongeren hun koers te vinden (11-14 September 2017). De 100-jarige ‘Oosterschelde’ gaat samenwerken met JINC om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Vmbo-leerlingen van LMC Veenoord in Rotterdam Zuid krijgen de kans hun ‘Next Century Skills’ te ontwikkelen door hands-on ervaringen aan boord.

 

‘Oosterschelde’ and JINC help youngster set their course for the future (11-14 September 2017). The 100-year-old ‘Oosterschelde’ is going to work together with JINC to help youngsters set course to prepare themselves better for the labour market. VMBO students from LMC Veenoord in Rotterdam-South will get the chance to develop their ‘Next Century Skills’ by hands-on experience on board.

Date Name Miles
24.02.2016D.J. Klein-Velthuis25
02.03.2016Z. van der Plas50
12.03.2016K. Janssen25

 

Correspondence

p/a mr M. Verhagen,
Postbus 23429,
3001 KK Rotterdam,
T: 088-2535373
info@hetrotterdamsezeilschip.nl
www.hetrotterdamsezeilschip.nl